Har I problemer med mosegrise eller muldvarper i jeres græsplæne kan I leje vore nye Mauskiller maskine.

Lej den til kun 495 kr. pr dag inkl. færdig blanding.

Maskinen bruger en gasningsmetode baseret på kulilte (kulmonoxid) – til at bekæmpe muldvarpe og mosegrise. Det gode ved denne løsning er:

  • Den er yderst effektiv og udrydder dit problem.
  • Den er naturlig og human mht. miljø og dyrevelfærd. 
  • Den skaber ikke sekundær forgiftning og er ikke farlig for katte og hunde bagefter.
  • Den anvender en blanding af benzin og økologisk babyolie som fordampes i udstødningsrøret.

Hvorfor kulilte

Det er værd at foretrække kulilte metoden da den er effektiv og human. Den er yderst effektiv ved, at skadedyrene hurtigt falder i søvn og dør af iltmangel. Du vil hurtigt få bugt med dine skadedyr til forskel fra eksempelvis muldvarpe fælder som ofte skal om og genplaceres mange gange inden skadedyret fanges. 

Kulilte er en human aflivningsmetode der er kendetegnet ved, at skadedyrene ikke lider, men bliver aflivet skånsomt. Samtidig vil fugle, katte, hunde og planter heller ikke blive sekundært forgiftet. Det er ene og alene skadedyr som rotter, mosegrise og muldvarpe, der kan tage skade. 

Den maskinelle bekæmpelse med vores Mauskiller er ligeledes en human og effektiv metode ved, at gassen føres helt ned i gangen og tunnellerne. Gas er nemlig tungere end luft. Derfor kan gassen nå de typiske reder og muldvarpe ungerne. 

Ved brug af fosfor gift eller fælder er det ofte kun moderen eller faderen, man får ramt på. Derfor vil der stadig være unger tilbage i reden, som efterlades og sulter ihjel. Det får hverken udryddet dit problem, eller er særligt humant. 

Note: Miljøstyrelsen anbefaler ikke aflivning med kulilte. Tidligere anvendte man en blanding af diesel og benzin. Derved kunne man risikere at der ophobes diesel partikler i jorden. Derfor anbefaler vi brugen af økologisk babyolie sammen med benzin, da de ikke indeholder stoffer der ikke kan ophobes i jorden efter fordampning.

Ring til os på 51 56 86 77 eller send en mail til info@kaskedal.dk